• Les partides es jugaran 1vs1 a 3 vides i amb un límit de temps de 10 minuts, en cas que cap dels dos contricants s’hagi quedat sense vides.
  • La final es jugarà 1vs1 a 5 vides, sense límit de temps.
  • Totes les partides s’hauran de disputar a l’escenari “Destino Final”.
  • Els objectes estaran desactivats a totes les partides.
  • Només es poden utlitzar els personatges disponibles a la consola de la competició (entengui’s la prohibició d’Amiibos i Miis).
  • Els participants poden canviar de personatge entre partides.
  • Si és necessari realitzar una pausa, s’haurà d’avisar un membre de l’organització.
  • Si un participant no es presenta, el contrincant passarà directament l’eliminatòria.
  • L’organització es reserva el dret d’afegir noves regles i de modificar les existents.