• Cada participant tindrà un màxim de 15 minuts per muntar o desmuntar un ordinador. Si no ho aconsegueix serà desqualificat.
  • A les rondes imparelles s’haurà de muntar l’ordinador, i a les parelles desmuntar-lo.
  • La final consistirà en muntar-lo, independentment del número de ronda.
  • A les rondes parelles, un cop desmuntat, caldrà classificar els components.
  • A les rondes imparelles caldrà classificar els components i avisar un organitzador abans de començar el muntatge.
  • Les taules per classificar els components seran lliurades per l’organització.
  • Durant el procés queda totalment prohibit comunicar-se amb una altra persona o utilitzar dispositius electrònics.
  • Queda totalment prohibit obstruir en el procés d’altres participants.
  • Fer malbé un component implicarà una sanció a decidir per l’Organització.
  • Passarà a la següent ronda el participant que acabi el procés en el menor temps possible.
  • L’organització es reserva el dret d’afegir noves regles i de modificar les existents.