• Cada participant tindrà un màxim de 20 minuts per muntar l’ordinador, engegar un “live” d’Ubuntu i desmuntar un ordinador. Si no ho aconsegueix serà desqualificat.
  • Abans de començar a desmuntar s’haurà d’avisar un membre de l’organització per tal que comprovi el funcionament de l’equip.
  • En acabar de desmuntar l’ordinador s’hauran de classificar els components en una taula.
  • Les taules per classificar els components seran lliurades per l’organització.
  • Durant el procés queda totalment prohibit comunicar-se amb una altra persona o utilitzar dispositius electrònics.
  • Queda totalment prohibit obstruir en el procés d’altres participants.
  • Fer malbé un component implicarà una sanció a decidir per l’organització.
  • No es poden utilitzar eines ni materials que no siguin els proporcionats per l’organització.
  • Passarà a la següent ronda el participant que acabi tot el procés en el menor temps possible.
  • En alguns casos es valorarà la qualitat de l’equip, i no només el temps.
  • L’organització es reserva el dret d’afegir noves regles i de modificar les existents.