• No es permetrà utilitzar cap programa que modifiqui el joc o que doni qualsevol avantatge a un jugador.
  • Es donarà un marge de 10 minuts a partir del moment establert d’inici de la partida per començar-la, els que no estiguin a punt perdran una ronda.
  • Les partides seran per equips de 5 persones al mapa de La Grieta del Invocador amb mode de Torneo de Reclutamiento, a una partida personalitzada.
  • El torneig serà Bo3 (Best of 3), menys la final que serà Bo5.
  • Si per qualsevol motiu un jugador té problemes que l’impedeixen jugar (l’ordinador es congela, perd la connexió, etc.) s’haurà d’utilitzar la comanda /pause i avisar a un membre de l’organització immediatament.
  • Les fases del torneig dependran del nombre d’equips inscrits al mateix.
  • L’organització es reserva el dret d’afegir noves regles i de modificar les existents.

 
league_of_legends_logo_transparent