• Els jugadors poden realitzar canvis a la seva alineació durant la mitja part. Durant el partit, només en poden realitzar un.
  • Els partits tindran una duració de 6 minuts per part i amb penals (si és necessari).
  • La final tindrà una duració de 8 minuts per part i amb penals (si és necessari).
  • Les partides seran del tipus Amistós/eliminatori.
  • Les condicions atmosfèriques hauran de ser amb cel clar.
  • Si és necessari realitzar una pausa, s’haurà d’avisar un membre de l’organització.
  • Si un participant no es presenta, el contrincant passarà directament l’eliminatòria.
  • L’organització es reserva el dret d’afegir noves regles i de modificar les existents.